Şehir Konuşmaları Serisi 2: The Power of the Imaginary in Urban Planning Conflicts
Ocak 18, 2016
Panel ve Sergi: Ufkî Şehre Mümkün Bakışlar
Ocak 18, 2016

Şehir Konuşmaları Serisi 3: Büyük Veri Çağında Dijitalleşen Beşeri Bilimler

Büyük Veri Çağında Dijitalleşen Beşeri Bilimler

Almıla Akdağ Salah

“Dijital Beşeri Bilimlerin (DBB) bir araştırma konusu olarak ortaya çıkışı 1960’lara, bilgisayarların gündelik hayata hakim olmasından çok önceye kadar gider. İlk zamanlarında beşeri bilimlerin araştırma metotlarını bilgisayar destekli metotlarla genişletmek amacı ile başlayan Dijital Beşeri Bilimler (Digital Humanities) araştırmaları günümüzde yeni bir bilim alanına dönüşmüştür. Bugün bu alanda yükseklisans ve doktora programları sunuluyor, laboratuvarlar ve enstitütüler kuruluyor, konferanslar düzenleniyor, dergiler çıkartılıyor. Europeana veya ArtStore gibi çevrimiçi platformlar pek çok dijitalleştirme projesini birleştirerek araştırmacılara sayısız müze ve kolleksiyonun arşivine tek bir arayüzden ulaşma imkanı sağlıyor. Ancak bir kolleksiyonun dijital ortama aktarılmasının beşeri bilimcilerin ‘dijital’le göbek bağı kurması için yeterli olmadığını pek çok araştırma gösterdi. Beşeri bilimcilerin ‘dijital’ kelimesinin ardına gizlenen yöntemleri benimsemesi ve bilgisayar bazlı metodolojileri kullanabilmeleri için farklı bir düşünce biçimini öğrenmeleri gerekiyor. Başarıya ulaşan bütün dijital beşeri bilimler projelerinin altında beşeri bilimlerin ortaya koyduğu soruların sayısal yöntemlerle cevaplanabilecek bir şekilde sorulması (bir anlamda dijitale tercümesi) yatıyor.

Bu konuşmada dijital beşeri bilimcilerin izini sürmek için bu alanda en çok kullanılan metotları seçtiğim bazı projelere odaklanacağım. Vereceğim örneklerde sonuçlardan çok süreci ön plana alıp, sözünü ettiğim tercüme aşamasını gözler önüne sermek istiyorum. DBB’nin ana konuları sayısallaştırma, metin analizi ve veri madenciliğidir. Bu ana konuların yanısıra büyük veri işleme yöntemleri ile ilgili konular da DBB kapsamına girmiştir. Bu konuların arasında karmaşık ağ analizi, imge analizi, uzamsal beşeri bilimler (GIS tabanlı sistemler) sayılabilir. Bu yaklaşımlar ile fikirleri, sanat eserlerini, metinleri, insanları ve şehirleri incelemek için değişik tekniklerle çarpıcı görselleştirmeler hazırlanabilir. Konuşmamın son kısmında Türkiye gibi zengin bir kültürel mirasa sahip bir ülkede dijital beşeri bilimler uygulamaları nasıl ve neden yapılmalıdır sorusuna değineceğim.”

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir