Antik Çağdan XXI. Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi isimli 10 ciltlik eser okuyucusu ile buluştu.
Haziran 26, 2016
Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı Başvuruları Başladı
Ağustos 2, 2016

Şehir Çalışmaları Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans Programları Açıldı

YÖK’ün onayı ile Şehir Çalışmaları Yüksek lisans programımız Tezli ve Tezsiz olarak açılmıştır. Başvuru tarih ve detayları önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.

Şehir Çalışmaları Yüksek Lisans Programı araştırma ve düşünsel üretim bakımından öncelikle -üniversite bünyesinde yer alan Şehir Araştırmaları Merkezi’ndeki çalışmalara paralel olarak- şehir tarihi, şehir coğrafyası, şehir sosyolojisi, yerel yönetimler, demografi ve nüfus hareketleri, göç, sanat ve mimarlık, şehir verileri ve büyük veri analizi, coğrafi bilgi sistemleri (GIS) ve görselleştirme, İstanbul ve Türkiye Şehirleşmesi gibi alanlara yoğunlaşacaktır. Yüksek lisans tezlerinin de bu alanlardan seçilmesi teşvik edilecektir. Yoğunlaşma alanları olarak:

a) Şehirler ve Şehir Bölgeleri: İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Antalya, Gaziantep, Adana, Eskişehir gibi metropoller; Doğu Marmara Bölgesi Kent Bölgesi, Anadolu Kaplanları (Kayseri, Kahramanmaraş, Mersin, Denizli, Çorum vd.); ağırlıklı biçimde tarımda geçinen Tarımsal Türkiye kent ve kırları.

b) Şehirleşme Süreçleri ve Sorunları: Demografik değişimler, İşgücü Yapısı Analizleri, İstihdam Ağları, Firma Ağları/Yapıları, işgücünün iller-arası mekânsal dağılımı, altkentleşme vs.

c) Sosyal Yapı, Sosyal Ağ Analizleri ve Tabakalaşma: Kentsel dışlanma, kentsel eşitsizlikler, şehir antropolojisi/etnografisi, kentsel tabakalaşma, metropol yönetimi, etniler-arası ilişkiler, göç sosyolojisi, doğal afetlerin yönetimi ve sorunları, sosyal politika uygulamaları, kentsel sosyal hareketler, karşılaştırmalı refah ekonomileri, kentsel örgütler, kentsel organizasyon ağları ve yapıları vd.

d) Şehir Tarihi: İstanbul tarihi, Türkiye kentleri tarihi, Osmanlı şehirleri tarihi, Akdeniz tarihi, Akdeniz şehirleri tarihi.

Bu programda istatistik uygulamalarında özellikle sosyal ağ analizleri, konvansiyonel istatistiğin şehir araştırmaları için önemli araştırma dilleri (başta multinominal lojistik regresyon), ayırca non-lineer ilişkisel istatistik metotları olan Cluster analiz dilleri, correspondence analizi, optimal ölçekleme araştırma dilleri uygulamalarla öğretilecektir. Saha araştırması uygulamalarında Türkiye’de daha yeni yeni hak ettiği önemi kazanmaya başlayan etnografik metotlar, derinlemesine mülakat teknikleri, belgesel araştırma ve kentsel arşivlerin görselleştirilmesi ve coğrafi enformasyon sistemleri ile ilgili yöntemler öğrenciye kazandırılacaktır.

ÖZGÜN YÖNLER

1) Yöntem olarak büyük veri analizleri, veri görselleştirmesi, dijital beşeri bilimler teknikleri ve sosyal ağ analizleri gibi yeni yöntemler ile mevcut niteliksel ve niceliksek yöntemleri bir arada kullanma kapasitesi;

2) Tematik olarak dünya şehirleri, akıllı şehirler, şehir coğrafyası, şehir sosyolojisi, şehir tarihi, tarihi miras ve İstanbul üzerine yoğunlaşılacaktır.

Tezsiz programda şehir tanımı ve algısı, şehirli topluluklar analizi ve güncel şehircilik tartışma ve çözüm önerileri İstanbul odaklı olarak ve dünya metropolleri ile mukayeseli bir şekilde inceleme fırsatı olacaktır.

Tezli programlarda ise, bahsi geçen özgünlüklerin ötesinde üniversitedeki Şehir Araştırmaları Merkezi ve diğer ilgili bölümlerde devam eden projeler ve araştırmalara katılma ve uzman kadrolarla birlikte çalışma imkanı olacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir