Şehir Araştırmaları Merkezi, her kategoride (doktora sonrası ve lisansüstü seviyesinde) misafir araştırmacılar kabul etmekte ve lisans öğrencilerine staj yapma imkanı sunmaktadır.

Prof. Dr. Aykut Toros (2016-2017)
Türkiye ve İstanbul’da Göç Dinamikleri ve Mülteciler Meselesi

Nuray Ocaklı (2016-2017)
Tübitak Doktora Sonrası Araştırmacısı, 15. Yüzyıl’dan 16. Yüzyıl Başına kadar Bulgaristan Voynukları: Statülerindeki Değişimin Belirlenmesi, Görev Bölgelerinin ve Yerleşimlerinin Haritalandırılması.

Hitomi ITO (2017-2019)
Japonya Osaka City Üniversitesi’nde, “XVIII. Yüzyıl İstanbul’unda İaşe Sisteminin Değişimi ve Tüccarlara Etkisi” başlıklı doktora tezini yazmaktadır.

Fiona Gedeon Achi (2016-2018)
McGill Üniversitesi Antropoloji Bölümü’nde  öğrenimini sürdüren Achi gelişmişlik antropolojisi, ekonomik antropoloji ve ekonomi tarihi konuları ile ilgilenmektedir. Üzerinde halen çalışmakta olduğu projede farklı bağlamlara göre üretilen farklı fakirlik kavramlarını inceleyen Achi, Hindistan, Kenya ve Amerika’da yaptığı saha çalışmaları doğrultusunda son zamanlarda geliştirilmiş olan delile dayalı yaklaşımların fakirliği küresel ölçekte anlama ve yönetme hususunda ne gibi yeni yöntemler sunduğunu araştırmaktadır.

Dženıta Karıć (2015-2016)
Londra Üniversitesi Oryantal ve Afrika Çalışmaları Okulu (SOAS) Doktora Öğrencisi, Osmanlı Dönemi Bosna Hac Literatüründe Merkezler ve Çevre (Centres and Peripheries in Bosniak Hajj Literature of the Ottoman Period )

Janetta Deppa (2015-2016)
Fulbright Bursiyeri, İstanbul’daki Kentsel Dönüşüm Politikaları

Başak Kilerci (2015-2016)
Oriental Institute, Oxford Üniversitesi’nden Doktora öğrencisi, Geç Osmanlı Dönemi İstanbul’unda İranlıların Görünürlüğü

Linus Vanhellemont (2015)
Milano-Bicocca Üniversitesi Doktora Öğrencisi, İstanbul’da Mekânsal Politikaların Gelişimi.

R. Gökçe Sanul (2015)
Vrije Üniversitesi (Brüksel) Doktora Öğrencisi, İstanbul Örneği Üzerinden Türkiye’de Belediyelerin Kültürel Politikaları

Thomas Ledford (2014)
Fulbright bursiyeri, 1950’lerden Bugüne İstanbul’da Göç Yolları.

Gül İnce Bego (2014)
Cattolica del Sacro Cuore di Milano Üniversitesi Doktora öğrencisi, İstanbul’dan İtalya’ya Göçler.