Araştırma Asistanları (2015-2016)

Ahmet Baş, Şehir Planlama Bölümü Doktora Öğrencisi, İstanbul Teknik Üniversitesi
Ahmet Tekin, Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Ayşe Kavak, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi, Marmara Üniversitesi
Burak Yılmaz, Sosyoloji Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Emine Eskin, Tarih Bölümü Doktora Öğrencisi, İstanbul Şehir Üniversitesi
Murat Tülek, Şehir Planlama Bölümü Doktora Öğrencisi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Yusuf Yüksek, Tarih Bölümü Yüksek Lisans Öğrencisi, Boğaziçi Üniversitesi.