Yunus Uğur

Proje Yöneticisi

yunusugur@sehir.edu.tr

444 4 034-9055


Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde (1999), Yüksek Lisans derecesini ise aynı üniversitenin Tarih programında “The Ottoman Court Records and the Making of ‘Urban History’, with Special Reference to Mudanya Sicils (1645-1800)” başlıklı tezi ile aldı (2001). Aynı programdaki doktorasini “The Historical Interaction of the City with its Mahalles: Ottoman Edirne in the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries” başlıklı tezi ile tamamladı. 2003-2004 yıllarında New York Binghamton Üniversitesi Tarih Bölümü’nde araştırmacı olarak bulunmuştur. Yoğunlaşma alanları şehir tarihyazımı, Osmanlı şehir tarihi, şehir topografyası, sosyal mekân ve mahalleleri kapsar. Tarihyazımı ve Tarih kaynakları (siciller) arasındaki bağlantı, Türkiye’de Osmanlı şehir tarihçiliğinin gelişimi ve 17-18. yüzyıl Osmanlı tarihyazımı konularını işleyen makaleleri ve kitap eleştirileri bulunmaktadır. Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi koordinatörlüğünü 2003 yılından beri yürütmektedir. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi’nin yayın yönetmeni olup derginin Türk Şehir Tarihi başlıklı özel sayısının da editörlüğünü yapmıştır. 2009 yılından beri İstanbul Şehir Üniversitesi kadrosunda bulunmaktadır. Detailed CV

Eda Ünlü Yücesoy

Proje Yöneticisi

edayucesoy@sehir.edu.tr

444 4 034-9813


Eda Ünlü Yücesoy Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi ve Şehir Araştırmaları Merkezi’nde araştırmacıdır. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nde öğrenim gördü. Yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde, doktora çalışmasını Hollanda Utrecht Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sonrası çalışmalarını İstanbul Bilgi Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda sürdürürken İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti’nce desteklenen “Istanbul 1910-2010: Kent, Yapılı Çevre ve Mimarlık Kültürü” sergisinin Toplumsal ve Ekonomik Coğrafya bölümünde ortak küratör olarak yer aldı. Kent tarihi, planlama, kamusal mekan, mekansal ilişkiler, sosyal ve iktisadi coğrafya ve mekansal dönüşüm alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Detailed CV

Tam Zamanlı Çalışanlar