Akıllı İstanbul Sempozyumu’na Davet
Nisan 1, 2016
Şehir Araştırmaları Konuşma Serisi 6: Boşnak Hac Edebiyatında ‘Türk’ ve Şehri: İmparatorluktan Tanıdığa
Nisan 9, 2016

İstanbul Kültürel Mirası Koruma Stratejileri ve Dünya Miras Alanları Sosyal Araştırması

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, BİMTAŞ ve İstanbul Şehir Üniversitesi Şehir Araştırmaları Merkezi’nin ortaklaşa yürüttüğü “İstanbul Kültürel Mirası Koruma Stratejileri ve Dünya Miras Alanları Sosyal Araştırması” Projesi, İstanbul’un genelini bütüncül bir koruma anlayışı içinde ele alarak, tarihi merkezleri korumak üzere hazırlanıyor.

Belirlediği çalışma sahalarını sosyo-ekonomik açıdan incelemek, değerlendirmek ve elde ettiği sonuçlara göre çalıştığı sahalara çözüm önerileri sunmayı amaçlayan bu proje için, İstanbul’un Fatih, Üsküdar, Eyüp ve Beyoğlu ilçeleri çalışma sahası olarak belirlendi. Projenin ileri safhalarında UNESCO Dünya Miras Alanları listesinde yer alan Süleymaniye, Zeyrek, Sultanahmet ve Kara Surları da daha detaylı olarak ele alınacak.

Projenin birinci aşamasında, stratejik amaç, vizyon, misyon ve diğer hedefler belirlenecek olup, ikinci aşamasında ise İstanbul’un tarihi süreçleri göz önünde bulundurularak genel bir çerçevede İstanbul’un mekânsal gelişimi incelenecek ve kültürel miras hakkında dünya örnekleri İspanya ve İtalya odaklı olmak üzere ele alınacak. Proje çalışmaları kapsamında anket, mülakat, odak grup ve kümeleme analizi gibi farklı araştırma yöntemleri tercih edilirken, ayrıca kültür mirası konulu birer gün süreli çalıştaylar da düzenlenecek. Söz konusu çalıştaylar, sunulan bildirilerin bir kitap olarak raporlanmasıyla sonlandırılacak.

Proje kapsamındaki çalışmalar süresince, projenin insan odaklı sürdürülebilmesi, koruma stratejilerine uygun olarak hareket edilmesi, kültürel kimliklere hassasiyet gösterilmesi, yaşam kalitesini ve algılanabilirliği yükseltecek yöntem ve önerilerin kullanılması gibi bazı önemli hususlara ayrıca dikkat edilecektir.

Çalışma boyunca yürütülen tüm süreçler proje ekibi tarafından aşama aşama raporlanırken, proje sonunda elde edilen bilgiler ışığında sonuçlar değerlendirilerek Dünya Miras Alanları’nın sorunları hakkında çözüm önerileri sunulacaktır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir